Obshestvo IRAS - Israel
International Russian Literature & Art Society in Israel
Liaison Office to the Russian Cultural Center in Tel Aviv


קורסים ללימודי השפה הרוסית

קורסים ללימוד השפה הרוסית

מטעם מרכז תרבות רוסי בתל-אביב

 

הקורסים מתקיימים בשפה עברית בקבוצות, שמורכבות על-פי רמת השליטה בשפה הרוסית.

הנחייה מדעית:  פרופ. יורי זלטופולסקי, אוניברסיטת תל-אביב, חבר האיגוד הבינלאומי להוראת שפה וספרות רוסית. ההוראה מתנהלת  בהתאם לסטנדרטים של השיטה האחידה ללימוד שפות זרות, שמאושרת על-ידי מועצת אירופה.

קורס בסיסי

 

הקורס מיועד למתחילים בלימוד השפה הרוסית. הקורס כולל שלוש רמות. תקופת הלימוד בכל אחת מהרמות היא 12 שבועות (שיעורים בני 4 שעות אקדמיות פעמיים בשבוע). סה"כ שנת לימוד אחת.

קורס מתקדם

 

הקורס מיועד לשולטים בשפה הרוסית ברמה בסיסית. הקורס בנוי משלוש רמות. תקופת הלימוד בכל אחת מהרמות היא 12 שבועות (שיעורים בני 4 שעות אקדמיות פעמיים בשבוע). סה"כ שנת לימוד אחת.

קורסים מקצועיים

 

הקורס מיועד למעוניינים להשתמש בשפה הרוסית במסגרת עיסוקיהם המקצועיים. הלומדים ישובצו בקבוצות רמה שונות מ-1 עד 3, על-פי רמתם בשפה הרוסית. תקופת הלימוד בכל אחת מהרמות היא 12 שבועות (שיעורים בני 4 שעות אקדמיות פעם בשבוע). סה"כ שנת לימוד אחת.

לבחירה מוצעים הקורסים המקצועיים הבאים:

-    רוסית עיסקית (לאנשי עסקים ועובדי חברות).

-    רוסית לעובדי מוסדות ממשלתיים.

-    רוסית לרופאים ולאחיות.

-    רוסית לעורכי דין.

בהתאם למספר הפונים ניתן לארגן קורסים מקצועיים נוספים.

קורס אינטנסיבי

משך הקורס משבועיים עד חודש, בהתאם למטרות הלימוד. הלימודים מתקיימים 5 פעמים בשבוע, 6 שעות אקדמיות ביום. ניתן לשלב קורסים במסגרת מחנות קייץ.

 

הלימודים מתקיימים במרכז תרבות רוסי בתל-אביב, רח' גאולה 38.

להרשמה וקבלת מידע נוסף ניתן לפנות ל:

מרכז תרבות רוסי בתל-אביב:

טל.: 03-5166242, פקס: 03-5165961, דואר אלקטרוני: ruscenter.isr@gmail.com